Perubahan

30 tahun kini berlalu
Ketika fajar datang
Terbangun, lalu "alhamdulillahi ahyana ba'dama wailaka nusyur"
Langkah ini setapak demi setapak
Meraih suatu impian, berdzikirlah.......
Dalam malammu yang hening